Sportif Performans Değerlendirmesi

Spor özellikle profesyonel seviyede yapıldığında yüksek efor, güç ve dayanıklılık gerektiren bir uğraşıdır. Sporcunun yaşam şartlarından fiziki koşullarına, beslenmesinden uykusuna kadar her türlü faktörün performans üzerinde önemli bir etkisi vardır. Performansın ve dayanıklılığın belirli bir seviyeye çıkarılıp düzenli olarak ölçümlenmesi sporcunun gücünü artırdığı gibi sürekliliğini de sağlayan etkenler arasındadır. Spor ve sporcu için, hangi branş olur ise olsun ister bireysel ister takım halinde mücadeleye çıkılsın performans ve dayanıklılığın devamı hem mental hem de fiziksel olarak sürekli hazır ve en üst seviye de olmayı gerektirir. Sportif performans değerlendirmeleri sporcunun hazır olup olmadığını ve eksiklilerini tespit eden performans testlerinden oluşur. Bu test ve değerlendirmeler aynı zamanda sporcu sakatlıkları için risk tespiti amacı ile de kullanılmaktadır. Kliniğimizde de yapılan sportif performans değerlendirmeleri sübjektif olmayıp nesnel ve bilime dayalı, son teknolojilerle ölçülmektedir.

Neden Performans Testleri?

Sporcunun başarısında antrenman çalışmalarının, teknik taktiklerin ve sporcunun taşıdığı risklerin tespiti çok önemlidir. Bunlar sporcunun dayanıklılığının yanı sıra gücünün de ölçülmesi ve bir dizi sağlık kontrolü ile yönetilir. Bu ölçümler neticesinde eksikler ve taşınan riskler belirlendikten sonra sportif başarıyı geliştirecek antrenman programları oluşturulur.

Antrenman programları oluştururken sporcunun geçmişte yaşadığı sakatlıklar ve geleceğe dair taşıdığı risklerin tespiti ise ileride oluşabilecek sporcu sakatlıkları ve yaralanmalarını önlemek için önem taşır. Böylece sporcunun fiziki gücü yanı sıra ileride olabilecek yaralanmaları önleyici egzersizler üzerinde durulur.

Sporcunun fizik kondisyon ve dayanıklılığının sürekli olması her zaman en önemli hedeftir. Bu yüzden performanstaki dalgalanmalar var ise tespit edilip nedenleri sorgulanır. Ve sporcu takip altında tutularak iyileştirmeler üzerinde durulur.

Ve son olarak sportif performans değerlendirmeleri sporcunun yeteneklerini tespit eder. Bu yöntem özellikle küçük yaşlarda doğru branşa yönlendirme yapmak üzere sıklıkla kullanılmaktadır.

Kliniğimizde yapılan sportif performans değerlendirmeleri bu dört ana neden üzerinde kurgulanarak yapılmaktadır. Değerlendirme sonuçlarımız neticesinde sporcuların antrenman programları çıkarılmakta, özel egzersiz protokolleri belirlenmekte ve performanstaki dalgalanmaları önleyecek iyileştirmeler önerilmektedir.

Uygulanan Performans Testleri Nelerdir?

Sporcuların fiziki dayanıklılıklarını test etmek ve maruz kalabilecekleri riskleri belirlemek için uygulanan farklı metot ve testler vardır. Ancak temelde her bir yaklaşımın hedefi aynıdır: branşa yatkınlık, oynanan mevki ile uyumluluk, kondisyon, fiziki alt yapı ve sakatlık riskinin belirlenmesidir. Bu amaçla yapılan değerlendirmeler ve performans testleri antropometrik ve fizyolojik olmak üzere iki ana başlık altında toplanırlar.

Antropometrik ölçümler 5 ana başlıktan oluşur. Vücut kompozisyonu, postür, somatotip tayin, esneklik ve denge ölçümleri antropometrik ölçümlerdir. Bu ölçümlerde boy, kilo, yağ yüzdesi, yağsız vücut ağırlığının yanı sıra, vücut kitle indeksi, bazal metabolizma hızı, vücut su miktarı ile ilgili ölçümler yapılır.

Fizyolojik ölçümler de 5 ana başlıktan oluşur. Kan, istirahat kan basıncı, istirahat nabzı, istirahat ve eforda EKG ile solunum fonksiyon testleri fizyolojik ölçümlerdir. Bu ölçümlerde tam kan sayımı, enzimler, , hormon tablosu, hemoglobin miktarı, elektrolitler vb. değerler çıkarılır.

Kliniğimizde Uygulanan Performans Testleri

Dünyada uygulanan sportif performans değerlendirmeleri ve protokollerine tam uyumlu olarak kliniğimizde uyguladığımız testlerimiz Dr. Çağlayan Yergin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Sportif başarıyı arttırmak ve sporcu sakatlıkları riskini tespit etmek için kullanılan bu değerlendirmeler;

  • Kardiovasküler Fitness (Bruce protokolü ile)
  • Akciğer Fonksiyon Ölçümleri
  • Vücut Kompozisyonu (Deri kıvrımı ölçümü ile)
  • Esneklik
  • Kasa dayalı kuvvet ve dayanıklılık ( Cybex Humac NORM ve el ergometrisi ile)

testlerinden oluşmaktadır.